Späť

Paratuberkulóza HD...

Pridané: 6.3.2012 23:40:00 Počet zobrazení: 4155

06 Marec 2012

Prof. Dr. Michael Collins, PhD. USA

Vážení Chovatelia,

c

 

Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky zorganizovali odborný seminár na tému Paratuberkulóza HD, ktorý sa konal 6. marca v Nitre.

Túto aktuálnu tému odprednášal špičkový odborník v tejto problematike Prof. Dr. M

ichael Collins, PhD. z USA.

Kliknutím na nižšie umiestnené obrázky si môžete stiahnuť 2 prezentácie z tohto seminára:

1

 2

3