členská základňa

 

Členskú základňu Slovenskej Holsteinskej Asociácie tvorí:
 
163 právnických osôb

107 fyzických osôb