Plemenná kniha a plemenný register

h-pk

Kravy registrované v PK a PR v roku 2020:

49 582 ks

Býci registrovaní v PK v roku 2020:

91 ks

Priemerná úžitkovosť 68 662 kráv holsteinského plemena v PK a KÚ 2020

Kg Mlieka  % Tuku  Kg Tuku  % Prot.  Kg Prot. Medz. dni Vek 1Lak. 
9 691 3,84 372 3,35 324 408 24/26

 Priemerná úžitkovosť 16 011 červených kráv hol. plemena v PK a KÚ 2020

Kg Mlieka  % Tuku  Kg Tuku  % Prot.  Kg Prot. Medz. dni Vek 1Lak. 
8 863 3,85 334 3,42 297 409 26/2

 Priemerná úžitkovosť 49 582 kráv holsteinského plemena v PK a PR 2020

Kg Mlieka  % Tuku  Kg Tuku  % Prot.  Kg Prot. Medz. dni Vek 1Lak. 
10 086 3,86 390 3,34 337 406 24/14

Priemerná úžitkovosť 7 714 červených kráv hol. plemena v PK a PR 2020

 Kg Mlieka  % Tuku  Kg Tuku  % Prot.  Kg Prot.  Medz. dni  Vek 1Lak.
 9072  3,88  352  3,41  309  409  25/13

  Stiahnite si:

Prihláška chovu do plemennej knihy holsteinského dobytka

Býci - Zoznam vydaných ZO - zootechnických osvedčení v roku 2021

ZO - zootechnické osvedčenia vydané v roku 2021 - kópie 21 MB

ZO - zootechnické osvedčenia na býkov 2021

Vyhľadanie býka v PLISe

zoznam bykov

Vyhľadanie zvieraťa v PLISe

Býci - Zoznam vydaných ZO - zootechnických osvedčení v roku 2020

ZO - zootechnické osvedčenia vydané v roku 2020 - kópie 24 MB

Štátne registre býkov - VŠETKY plemená v MS Excel do 29.4.2020

Býci - Zoznam vydaných ZO - zootechnických osvedčení v roku 2019

ZO - zootechnické osvedčenia vydané v roku 2019 - kópie 26 MB

Býci - Zoznam vydaných POP + ZO v roku 2018

ZO - zootechnické osvedčenia býkov vydané od 1. novembra v roku 2018

POP - potvrdenia o pôvode býkov vydané do 31. októbra v roku 2018

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2017

POP - potvrdenia o pôvode vydané na býkov do inseminácie v roku 2017

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2016

POP - potvrdenia o pôvode vydané na býkov do inseminácie v roku 2016

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2015

POP - potvrdenia o pôvode vydané na býkov do inseminácie v roku 2015

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2014

POP - potvrdenia o pôvode vydané na býkov do inseminácie v roku 2014

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2013

POP - potvrdenia o pôvode vydané na býkov do inseminácie v roku 2013

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2012

POP - potvrdenia o pôvode vydané na býkov do inseminácie v roku 2012

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2011

POP - potvrdenia o pôvode vydané na býkov do inseminácie v roku 2011 

POP - potvrdenia o pôvode vydané na býkov do inseminácie 2007 - 2010

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2010

Býci - inseminácia  POP -  vydané v roku 2010

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2009

Býci - inseminácia POP - vydané v roku 2009

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2008

Býci - inseminácia POP - vydané v roku 2008

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2007

Býci - inseminácia POP - vydané v roku 2007

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2006

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2005

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2004

Šľachtiteľský program holsteinského plemena

stiahnite si tu: Adobe Reader - pdf