TOPky najlepších chovateľov hosteinského plemena

TOP 200 fariem podľa kg mlieka SR 1. január 2021 - 30. september 2021

TOP 200 fariem 1. laktácie podľa kg mlieka SR 1. január 2021 - 30. september 2021 

 

TOP 200 fariem podľa kg mlieka SR 1. január 2020 - 31. december 2020

TOP 200 fariem 1. laktácie podľa kg mlieka SR 1. január 2020 - 31. december 2020

TOP 200 fariem podľa kg mlieka SR 1. január 2019 - 31. december 2019

TOP 200 fariem 1. laktácie podľa kg mlieka SR 1. január 2019 - 31. december 2019

TOP 200 fariem podľa kg mlieka SR 1. január 2018 - 31. december 2018

TOP 200 fariem 1. laktácie podľa kg mlieka SR 1. január 2018 - 31. december 2018

TOP 200 fariem 2. a ďal. laktácie podľa kg mlieka SR 1. január 2018 - 31. december 2018

TOP 200 fariem podľa kg mlieka SR 1. január 2017 - 31. december 2017

TOP 200 fariem 1. laktácie podľa kg mlieka SR 1. január 2017 - 31.december 2017

TOP 200 fariem v SR podľa kg mlieka 1. január 2016 - 31. december 2016

TOP 200 fariem 1. laktácie v SR podľa kg mlieka 1. január 2016 - 31. december 2016

TOP 200 fariem v SR podľa kg mlieka 1. október 2015 - 30. september 2016

TOP 200 fariem 1. laktácie v SR podľa kg mlieka 1. október 2015 - 30. september 2016

TOP 200 fariem v SR podľa kg mlieka 1. október 2014 - 30. september 2015

TOP 200 fariem 1. laktácie SR podľa kg mlieka 1. október 2014 - 30. september 2015

TOP 200 fariem v SR podľa kg mlieka 1. október 2013 - 30. september 2014

TOP 200 fariem 1. laktácie SR podľa kg mlieka 1. október 2013 - 30. september 2014

TOP 200 fariem v SR podľa kg mlieka 1. október 2012 - 30. september 2013

TOP 200 fariem 1. laktácie SR podľa kg mlieka 1. október 2012 - 30. september 2013

TOP 200 fariem v SR podľa kg mlieka október 2011 - september 2012

TOP 200 fariem v SR podľa kg mlieka október 2010 - október 2011

TOP 200 fariem v SR podľa kg mlieka október 2009 - október 2010

TOP 200 fariem v SR podľa kg mlieka október 2008 - október 2009

TOP 200 fariem v SR podľa kg mlieka október 2007 - október 2008

TOP 200 fariem v SR podľa kg mlieka október 2006 - október 2007