Výzva na predkladanie žiadostí

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O BEZODPLATNÉ GENOTYPOVANIE HOLŠTAJNSKOFRÍZSKEHO
DOBYTKA V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU INTEGROVANÁ
INFRAŠTRUKTÚRA

Číslo výzvy: 2/Nukleus/2023

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, IČO: 00397482 ako výskumný partner Slovenských biologických služieb, a.s. v súvislosti s realizáciou a implementáciou projektu „Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu", Kód projektu: 313011V387, v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o bezodplatné genotypovanie holštajnsko-frízskeho dobytka.

Typ výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia výzvy: 27.02.2023
Dátum uzavretia výzvy: 20.03.2023

1. Predmet Výzvy
Predmetom Výzvy je genotypovanie holsteinského plemena hovädzieho dobytka založené na
genomických testoch s minimálnou hustotou 9K SNP informácií (9 tisíc SNP záznamov) za
účelom odhadu genetickej kvality zvierat na základe moderných medzinárodne
akceptovaných systémoch genomického hodnotenia zvierat.

Predmet Výzvy zahŕňa:
• odber vzoriek po celom území Slovenskej republiky,
• genotypovanie u zazmluvneného dodávateľa služby,
• poskytnutie výsledkov genotypovania v elektronickej databázovej forme vo forme odhadnutých selekčných indexov a plemenných hodnôt všetkých skupín vlastností a znakov v rámci medzinárodne akceptovaného systému genetického hodnotenia hovädzieho dobytka (komplexný systém genetického hodnotenia holsteinského plemena vyjadrený vo forme kanadsko-americkej bázy)
• stanovenie genotypu pre A2 Beta Casein

2. Podávanie žiadostí
Žiadosť o bezodplatné genotypovanie holštajnsko-frízskeho dobytka (ďalej ako ,,Žiadosť") je podávaná online, prostredníctvom Google formulára žiadosti (https://forms.gle/eeuJiLfHC6b7HPnP6). Odkaz na tento formulár je spolu s celým znením Výzvy dostupný na webovom sídle Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre v sekcii Veda a výskum, v časti Riešené projekty – OPII (https://fbp.uniag.sk/sk/opii/).
Bližšie informácie o spôsobe prihlasovania žiadosti je možné získať na zriadenej e-mailovej adrese genotypovanie.nukleus@gmail.com.

Výzvu v pdf si stiahnite kliknutím na tento text:

Výzva na predkladanie žiadostí

o bezodplatné poskytnutie vysokokvalitných embryí holštajnsko-frízskeho dobytka v rámci operačného programu integrovaná infraštruktúra.

Číslo výzvy: 1/Nukleus/2023

poľnohospodárska univerzita v Nitre ako výskumný partner Slovenských biologických služieb, a.s. v súvislosti s realizáciou a implementáciou projektu Nukleus „Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu", v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o bezodplatné poskytnutie vysokokvalitných embryí holštajnsko-frízskeho dobytka.


Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 16.01.2023

Dátum uzavretia výzvy: 31.03.2023 alebo do vyčerpania zazmluvneného množstva embryí.

1. Predmet Výzvy
Predmetom Výzvy je ponuka embryí holštajnsko-frízskeho dobytka podľa nasledovných kritérií definovaných pri nákupe: embryá s nenarušenou zonou pellucidou, prvotriednej kvality (grade A) s minimálnou hodnotou priemeru rodičov (ďalej ako ,,PA" (parents average)) v total performance index (TPI) 2900 a zároveň net merit (NM$) 938 bodov. Hodnoty PA nebudú staršie ako 6 mesiacov pred výplachom embryí, pričom dátum zmrazenia embryí nebude starší ako 6 mesiacov pred účinnosťou zmluvy medzi SPU v Nitre a dodávateľom embryí. Aby nedošlo k ohrozeniu biodiverzity, maximálne 5 % embryí môže mať rovnaký pôvod (rovnaká matka a otec). (Uvedené hodnoty vychádzajú z aktuálne platných a publikovaných hodnôt genetickej kvality populácie holštajnsko-frízskeho plemena, 1 % geneticky najkvalitnejších zvierat podľa hodnôt komplexných, medzinárodne využívaných selekčných indexov, zdroj: CDCB Council on Dairy Cattle Breeding, december 2021).

2. Podávanie žiadostí
Žiadosť o bezodplatné poskytnutie vysokokvalitných embryí holštajnsko-frízskeho dobytka je podávaná prostredníctvom formulára žiadosti, ktorý je spolu s celým znením výzvy a príslušnými prílohami dostupný na webovom sídle Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre v sekcii Veda a výskum, v časti Riešené projekty – OPII (https://fbp.uniag.sk/sk/opii/).

Výzvu v pdf si stiahnite kliknutím na tento text:

 

 

Výzva
na predkladanie žiadostí


Slovenská holsteinská asociácia v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“) a na základe schémy na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.63079(2021/XA) (ďalej len „schéma č. 2“)

v y z ý v a

oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2022 na podporné opatrenia:

Dotácia na subvencovanú službu:

Založenie a vedenie Plemennej knihy a Plemenárskej evidencie
zaregistrovanej európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.63079(2021/XA) v znení Dodatku č. 2 /platného od 28.5.2021/

v termíne od 1.1.2022 - do 31.12.2022

 

Žiadosť treba zaslať písomne na tlačive, ktorého vzor si STIAHNITE TU na adresu:

Slovenská Holsteinská Asociácia
Nádražná 36
900 28 Ivanka pri Dunaji

Výzva rok 2022

Výzva rok 2021

Výzva rok 2020

Výzva rok 2019

Výzva rok 2018

Výzva rok 2017

Výzva rok 2016

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti