hlavné činnosti

  • plemenná kniha a plemenný register holsteinského dobytka

  • lineárne hodnotenie kráv a býkov holsteinského plemena

  • výpočet plemenných hodnôt typu holsteinských býkov

  • mating program (počítačové individuálne priparovacie plány pre kravy a jalovice,spracované na základe lineárneho hodnotenia, resp. pôvodu)

  • poradenská a vzdelávacia činnosť

  • organizácia odborných seminárov, informačná činnosť, vydávanie časopisu Info (mini a maxi Info)

  • spracovanie šľachtiteľského programu holsteinského plemena a metodiky testovania

  • poradenstvo pri výbere a nákupe plemenného materiálu

  • odporúčania na realizáciu šľachtiteľského programu

  • organizácia a pomoc chovateľom pri účasti na výstavách a prehliadkach