TOPky najlepších holsteinských kráv

Top 200 holsteinských kráv podľa kg mlieka 1. január 2021 - 30. september 2021

Top 200 holsteinských prvôstok podľa kg mlieka 1. január 2021 - 30. september 2021

Top 130 holsteinských kráv - celoživotná úžitkovosť 2021

Top 100 holsteinských kráv - max. laktácie 2000 - 2021

 

Rekord SR - maximálna laktácia 21 816 kg mlieka

Rekord SR - 1. laktácia 17 270 kg mlieka

 

Top 200 holsteinských kráv podľa kg mlieka 1. január 2020 - 31. december 2020

Top 200 holsteinských prvôstok podľa kg mlieka 1. január 2020 - 31. december 2020

Top 115 holsteinských kráv - celoživotná úžitkovosť 2020

Top 100 holsteinských kráv - max. laktácie 2000 - 2020

Top 200 holsteinských kráv podľa kg mlieka 1. január 2019 - 31. december 2019

Top 200 holsteinských prvôstok podľa kg mlieka 1. január 2019 - 31. december 2019

Top 200 holsteinských kráv podľa kg mlieka 1. január 2018 - 31. december 2018

Top 200 holsteinských prvôstok podľa kg mlieka 1. január 2018 - 31. december 2018

Top 200 holsteinských kráv podľa kg mlieka 1. január 2017 - 31. december 2017

Top 200 holsteinských prvôstok podľa kg mlieka 1. január 2017 - 31. december 2017

Top 200 holsteinských kráv podľa kg mlieka 1. január 2016 - 31. december 2016

Top 200 holsteinských prvôstok podľa kg mlieka 1. január 2016 - 31. december 2016

Top 200 holsteinských kráv podľa kg mlieka 1. október 2015 - 30. september 2016

Top 200 holsteinských prvôstok podľa kg mlieka 1. október 2015 - 30. september 2016

Top 500 holsteinských kráv podľa indexu SPI august 2016

Top 200 holsteinských kráv podľa kg mlieka 1. október 2014 - 30. september 2015

Top 200 holsteinských prvôstok podľa kg mlieka 1. október 2014 - 30. september 2015

Top 500 holsteinských kráv podľa indexu SPI júl 2015

Top 200 holsteinských kráv podľa kg mlieka 1. október 2013 - 30. september 2014

Top 200 holsteinských prvôstok podľa kg mlieka 1. október 2013 - 30. september 2014

Top 500 holsteinských kráv podľa indexu SPI - júl 2014

Top 500 holsteinských kráv podľa indexu SPI - február 2014

Top 200 holsteinských kráv podľa kg mlieka 1. október 2012 - 30. september 2013

Top 200 holsteinských prvôstok podľa kg mlieka 1. október 2012 - 30. september 2013

Top 500 holsteinských kráv podľa indexu SPI - júl 2013

Top 500 holsteinských kráv podľa indexu SPI - február 2013

Top 500 holsteinských kráv podľa indexu SPI - november 2012

Top 500 holsteinských kráv podľa indexu SPI - júl 2012

Top 500 holsteinských kráv podľa indexu SPI - február 2012

Top 200 holsteinských prvôstok podľa typu 2011

Top 500 holsteinských kráv podľa indexu SPI - november 2011

Top 200 holsteinských kráv podľa kg mlieka október 2011 - 2012

Top 200 holsteinských kráv podľa kg mlieka október 2010 - 2011

Top 200 holsteinských kráv podľa kg mlieka október 2009 - 2010

Top 100 holsteinských kráv podľa kg mlieka október 2008 - 2009

Top 200 holsteinských kráv podľa kg mlieka október 2007 - 2008

Top 100 holsteinských kráv podľa kg mlieka október 2006 - 2007