Vedenie SHA

Predstavenstvo:
Ing. Vladimír Chovan, predseda predstavenstva
JUDr. Martin Záhumenský, podpredseda predstavenstva
Ing. Branislav Vrška 
Ing. Zdenko Karlík
Doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.
Ing. Miloslav Šebek
Ing. Igor Lichanec 

Kontrolná komisia:

Ing. Štefan Korec, predseda kontrolnej komisie
Ing. Jozef Štefkovič
Pavol Bíró

Výkonní pracovníci:

Ing. Igor Lichanec, výkonný riaditeľ
Ing. Csaba Dénes, lineárne hodnotenie, mating program
Silvia Suchoňová, administratíva
Ing. Oľga Valancová, plemenná kniha

Rada Plemennej knihy holsteinského dobytka:

Ing. Vladimír Rychtárech
Ing. Peter Ivanič
Ing. Ján Huba, CSc.
Ing. Csaba Dénes 
Ing. Igor Lichanec