Burza chovateľov - Breeders Exchange

Podať inzerát - Placing an advertisement


Inzercia je bezplatná - advertisement is free of charge

Po 90 dňoch od uverejnenia sa inzercia vymazáva.

The advertisement will run for 90 days. At the end of this time it will be automatically removed.

 

Nákup:

LECHES s.r.o. Kúpim jalovice čierne holstein 2-6 mesiacov, H100, laktácia 10000 a viac.

33-100 kusov, potom pravidelne mesačne. Jalovice na export. Prosím kontaktujte ma pre viac informácií: Michael Komár m.komar@leches.sk

Nákup:

TopAgra s.r.o.

Mám záujem o telné jalovice Holstein čierne aj červené.Telnosť 2-6 mesiacov.

Kontakt : Denis Bachar

mobil: 0948186588

email: topagra.sro@gmail.com

Nákup:

Baytar s.r.o.

Kúpim viac kusov - holsteinske jalovice, ponuky posielajte na:

Kontakt : Baytarsro@gmail.com

Banská Bystrica 97401

Predaj:

Poľnohospodárske družstvo Radošinka Veľké Ripňany predá vysokoteľné jalovice - red (červený) holstein.

Kontakt: e-mail: zootechnik@pdradosinka.sk

Nákup:

PD DRAVCE so sídlom v Dravciach kúpi vysokoteľné jalovice - čierny holstein ( pripúštané Jún / Júl 2019 ) v počte 12 - 18 ks.

Kontakt: Martin Dvorčák mobil: 0908 388995

e-mail: martin.pddravce@gmail.com

Predaj:

Potrebujete plemenných holsteinských býkov do prirodzenej plemenitby červenej alebo čiernej variety, kontaktujte:

Karel Kratochvíl telefón: +420774759774 e-mail: kratochvil.zooservis@seznam.cz

Nákup a Predaj:

plemenného materiálu, prípadne export a import holsteinských zvierat do a zo zahraničia SEVITA, s.r.o. Štefánikova 726/4, 905 01 Senica.

V prípade potreby kontaktujte: Ing. Zoltán Kardhordó telefón: 0905489484

e-mail: zoltan.kardhordo@sevita.sk