TOPky najlepších holsteinských býkov

Aktuálne - Národné genetické hodnotenie holsteinských býkov 2021

Top 100 SHI holsteinských býkov Slovensko - máj 2021

Top 100 holsteinských býkov SR podľa typu - máj 2021

Top 100 holsteinských býkov SR podľa vemena - máj 2021

Top 100 holsteinských býkov SR podľa končatín - máj 2021

Top 100 holsteinských býkov SR podľa mliečnej pevnosti - máj 2021

Top 100 holsteinských býkov SR podľa telesnej kondície - máj 2021

Top 100 holsteinských býkov SR podľa somatických buniek - máj 2021

 

Top 100 SHI holsteinských býkov Slovensko - november 2020

Top 100 holsteinských býkov SR podľa typu - november 2020

Top 100 holsteinských býkov SR podľa vemena - november 2020

Top 100 holsteinských býkov SR podľa končatín - november 2020

Top 100 holsteinských býkov SR podľa mliečnej pevnosti - november 2020

Top 100 holsteinských býkov SR podľa telesnej kondície - november 2020

Top 100 holsteinských býkov SR podľa somatických buniek - november 2020

PLIS 

Top 100 SHI holsteinských býkov Slovensko - máj 2020

Top 100 holsteinských býkov SR podľa typu - máj 2020

Top 100 holsteinských býkov SR podľa vemena - máj 2020

Top 100 holsteinských býkov SR podľa končatín - máj 2020

Top 100 holsteinských býkov SR podľa mliečnej pevnosti - máj 2020

Top 100 holsteinských býkov SR podľa telesnej kondície - máj 2020

Top 100 holsteinských býkov SR podľa somatických buniek - máj 2020

Národné genetické hodnotenie býkov apríl 2020 - mliekové plemená

 

Top 100 SHI holsteinských býkov Slovensko - november 2019

Top 100 holsteinských býkov SR podľa typu - november 2019

Top 100 holsteinských býkov SR podľa vemena - november 2019

Top 100 holsteinských býkov SR podľa končatín - november 2019

Top 100 holsteinských býkov SR podľa mliečnej pevnosti - november 2019

Top 100 holsteinských býkov SR podľa telesnej kondície - november 2019

Top 100 holsteinských býkov SR podľa somatických buniek - november 2019

 

Top 100 SHI holsteinských býkov Slovensko - máj 2019

Top 100 holsteinských býkov SR podľa typu - máj 2019

Top 100 holsteinských býkov SR podľa vemena - máj 2019

Top 100 holsteinských býkov SR podľa končatín - máj 2019

Top 100 holsteinských býkov SR podľa mliečnej pevnosti - máj 2019

Top 100 holsteinských býkov SR podľa telesnej kondície - máj 2019

 

Top 100 SHI holsteinských býkov Slovensko - november 2018

Top 100 holsteinských býkov SR podľa typu - november 2018

Top 100 holsteinských býkov SR podľa vemena - november 2018

Top 100 holsteinských býkov SR podľa končatín - november 2018

Top 100 holsteinských býkov SR podľa mliečnej pevnosti - november 2018

Top 100 holsteinských býkov SR podľa telesnej kondície - november 2018

 

Top 100 SHI holsteinských býkov Slovensko - apríl 2018

Top 100 holsteinských býkov SR podľa typu - apríl 2018

Top 100 holsteinských býkov SR podľa vemena - apríl 2018

Top 100 holsteinských býkov SR podľa končatín - apríl 2018

Top 100 holsteinských býkov SR podľa mliečnej pevnosti - apríl 2018

Top 100 holsteinských býkov SR podľa telesnej kondície - apríl 2018

 

Top 100 SHI holsteinských býkov Slovensko - november 2017

Top 100 holsteinských býkov SR podľa typu - november 2017

Top 100 holsteinských býkov SR podľa vemena - november 2017

Top 100 holsteinských býkov SR podľa končatín - november 2017

Top 100 holsteinských býkov SR podľa mliečnej pevnosti - november 2017

Top 100 holsteinských býkov SR podľa telesnej kondície - november 2017

 

Top 400 holsteinských býkov v SR podľa SPI - august 2017

Top 100 SHI holsteinských býkov Slovensko - apríl 2017

Top 100 holsteinských býkov SR podľa typu - apríl 2017

Top 100 holsteinských býkov SR podľa vemena - apríl 2017

Top 100 holsteinských býkov SR podľa končatín - apríl 2017

Top 100 holsteinských býkov SR podľa mliečnej pevnosti - apríl 2017

Top 100 holsteinských býkov SR podľa somatických buniek - apríl 2017

 

 

Top 100 SHI holsteinských býkov Slovensko - november 2016

Top 100 holsteinských býkov SR podľa typu - november 2016

Top 100 holsteinských býkov SR podľa vemena - november 2016

Top 100 holsteinských býkov SR podľa končatín - november 2016

Top 100 holsteinských býkov SR podľa mliečnej pevnosti - november 2016

Top 100 holsteinských býkov SR podľa telesnej kondície - november 2016

Top 100 holsteinských býkov SR podľa somatických buniek - november 2016

Top 500 holsteinských býkov v SR podľa SPI - august 2016

 

Top 100 SHI holsteinských býkov Slovensko - apríl 2016

Top 100 holsteinských býkov SR podľa typu - apríl 2016

Top 100 holsteinských býkov SR podľa vemena - apríl 2016

Top 100 holsteinských býkov SR podľa končatín - apríl 2016

Top 100 holsteinských býkov SR podľa mliečnej pevnosti - apríl 2016

Top 100 holsteinských býkov SR podľa telesnej kondície - apríl 2016

Top 100 holsteinských býkov SR podľa somatických buniek - apríl 2016

Top 100 SHI holsteinských býkov Slovensko - november 2015

Top 100 holsteinských býkov podľa typu - november 2015

Top 100 holsteinských býkov podľa vemena - november 2015

Top 100 holsteinských býkov podľa končatín - november 2015

Top 100 holsteinských býkov podľa mliečnej pevnosti - november 2015

Top 100 holsteinských býkov podľa telesnej kondície - november 2015

Top 100 holsteinských býkov podľa somatických buniek - november 2015

 

Top 500 holsteinských býkov v SR podľa SPI - júl 2015

Top 100 SHI holsteinských býkov Slovensko - apríl 2015

Top 100 holsteinských býkov podľa typu - apríl 2015

Top 100 holsteinských býkov podľa vemena - apríl 2015

Top 100 holsteinských býkov podľa končatín - apríl 2015

Top 100 holsteinských býkov podľa mliečnej pevnosti - apríl 2015

Top 100 holsteinských býkov podľa telesnej kondície - apríl 2015

Top 500 holsteinských býkov v SR podľa SPI - február 2015

 

Top 100 SHI holsteinských býkov Slovensko - november 2014

Top 100 holsteinských býkov podľa typu - november 2014

Top 100 holsteinských býkov podľa vemena - november 2014

Top 100 holsteinských býkov podľa končatín - november 2014

Top 100 holsteinských býkov podľa mliečnej pevnosti - november 2014

Top 100 holsteinských býkov podľa telesnej kondície - november 2014

 

 

Top 500 holsteinských býkov v SR podľa SPI - júl 2014

Top 100 SHI holsteinských býkov Slovensko - apríl 2014

Top 100 holsteinských býkov podľa vemena - apríl 2014

Top 100 holsteinských býkov podľa končatín - apríl 2014

Top 100 holsteinských býkov podľa mliečnej pevnosti - apríl 2014

Top 100 holsteinských býkov podľa telesnej kondície - apríl 2014

Top 500 holsteinských býkov v SR podľa SPI - február 2014

 

Zoznam holsteinských býkov podľa typu - november 2013

Top 100 SHI holsteinských býkov Slovensko - november 2013

Top 100 holsteinských býkov podľa vemena - november 2013

Top 100 holsteinských býkov podľa končatín - november 2013

Top 100 holsteinských býkov podľa mliečnej pevnosti - november 2013

Top 100 holsteinských býkov podľa telesnej kondície - november 2013

Top 100 holsteinských býkov podľa somatických buniek - november 2013

 

Top 500 holsteinských býkov v SR podľa SPI - júl 2013

Zoznam holsteinských býkov podľa typu - apríl 2013

Top 100 SHI holsteinských býkov Slovensko - apríl 2013

Top 100 holsteinských býkov podľa vemena - apríl 2013

Top 100 holsteinských býkov podľa končatín - apríl 2013

Top 100 holsteinských býkov podľa mliečnej pevnosti - apríl 2013

Top 100 holsteinských býkov podľa telesnej kondície - apríl 2013

Zoznam holsteinských býkov podľa SPI - február 2013

 

Zoznam SHI holsteinských býkov Slovensko - november 2012

Zoznam holsteinských býkov podľa typu - november 2012

Zoznam holsteinských býkov podľa vemena - november 2012

Zoznam holsteinských býkov podľa končatín - november 2012

Zoznam holsteinských býkov podľa mliečnej pevnosti - november 2012

Zoznam holsteinských býkov podľa telesnej kondície - november 2012

Zoznam holsteinských býkov podľa somatických buniek - november 2012

Zoznam holsteinských býkov podľa SPI - november 2012

Holsteinskí býci podľa - SPI júl 2012

Tu si môžete urobiť prepočet somatických buniek ! (Ako na to - kliknite na tento odkaz alebo obrázok vpravo a zadajte Vaše počty somatických buniek.)


Zoznam SHI holsteinských býkov Slovensko - apríl 2012

Zoznam holsteinských býkov podľa typu - apríl 2012

Zoznam holsteinských býkov podľa vemena - apríl 2012

Zoznam holsteinských býkov podľa končatín - apríl 2012

Zoznam holsteinských býkov podľa mliečnej pevnosti - apríl 2012

Zoznam holsteinských býkov podľa telesnej kondície - apríl 2012

Zoznam holsteinských býkov podľa somatických buniek - apríl 2012

Holsteinskí býci podľa - SPI február 2012