Reprodukcia HD

Počet inseminácií a základné ukazovatele reprodukcie HD v SR 2021 

Počet inseminácií a základné ukazovatele reprodukcie HD v SR 2020 boc

Počet inseminácií a základné ukazovatele reprodukcie HD v SR 2019 

Počet inseminácií a základné ukazovatele reprodukcie HD v SR 2018 

Počet inseminácií a základné ukazovatele reprodukcie HD v SR 2017 

Počet inseminácií a základné ukazovatele reprodukcie HD v SR 2016

Počet inseminácií a základné ukazovatele reprodukcie HD v SR 2015

 

 

reprograf2020

repro

Inseminácie a reprodukcia HD v SR 2019

Výsledky reprodukcie HD v SR 2019 podľa okresov

Výsledky reprodukcie HD v SR 2019 podľa krajov

 

Inseminácie a reprodukcia HD v SR 2018

Výsledky reprodukcie HD v SR 2018 podľa okresov

Výsledky reprodukcie HD v SR 2018 podľa krajov

 

Inseminácie a reprodukcia HD v SR 2017

Výsledky reprodukcie HD v SR 2017 podľa okresov

Výsledky reprodukcie HD v SR 2017 podľa krajov

Graf - počet inseminácii HD v SR podľa plemien 2017

 

Inseminácie a reprodukcia HD v SR 2016

Výsledky reprodukcie HD v SR 2016 podľa okresov

Výsledky reprodukcie HD v SR 2016 podľa krajov

Graf - počet inseminácii HD v SR podľa plemien 2016

Zoznam holst. býkov s 25 a viac insemináciami v roku 2016

Inseminácie a reprodukcia HD v SR 2015

Výsledky reprodukcie HD v SR 2015 podľa okresov

Výsledky reprodukcie HD v SR 2015 podľa krajov

Graf - počet inseminácii HD v SR podľa plemien 2015

Inseminácie a reprodukcia HD v SR 2014

Výsledky reprodukcie HD v SR 2014 podľa okresov

Výsledky reprodukcie HD v SR 2014 podľa krajov

Graf - počet inseminácii HD v SR podľa plemien 2014

Inseminácie a reprodukcia HD v SR 2013

Výsledky reprodukcie HD v SR 2013 podľa okresov

Výsledky reprodukcie HD v SR 2013 podľa krajov

Graf - počet inseminácii HD v SR podľa plemien 2013

Zoznam býkov s 25 a viac insemináciami v roku 2013

 

Inseminácie a reprodukcia HD v SR 2012

Výsledky reprodukcie HD v SR 2012 podľa okresov

Výsledky reprodukcie HD v SR 2012 podľa krajov

Graf - počet inseminácii HD v SR podľa plemien 2012

Zoznam býkov s 25 a viac insemináciami v roku 2012

 

Inseminácie a reprodukcia HD v SR 2011

Počty inseminácii HD v SR 2011 podľa plemien - grafy

Výsledky reprodukcie HD v SR 2011 podľa krajov

Výsledky reprodukcie HD v SR 2011 podľa okresov

Zoznam býkov s 25 a viac insemináciami v roku 2011