Úvod

lovenská holsteinská asociácia je záujmová, nekomerčná a nezisková organizácia, ktorá združuje, reprezentuje, informuje a podporuje chovateľov holsteinského dobytka, ako aj záujemcov o toto plemeno.
Hlavným cieľom SHA je poskytovanie profesionálnych poradenských služieb chovateľom.

 

 

 

 

Sampion SR 2020

  

Prihláška za člena SHA