Späť

Monitor vývinu...

Pridané: 10.12.2012 13:20:00 Počet zobrazení: 3514

10 December 2012

PENNSTATE University USA

Rýchlosť rastu - vývinu je u jalovíc hlavným indikátorom úrovne manažmentu. Kŕmenie, ustajnenie a ďalšie potreby zvierat sa neustále dynamicky menia od narodenia až po prvé otelenie. Rast holsteinských jalovíc by mal byť preto sledovaný z niekoľkých dôvodov:

• Vyhnúť sa omeškaniu sexuálnej zrelosti a prvému oteleniu kvôli pomalému rastu.
• Stanoviť či sú jalovice prekrmované alebo podvyživené.
• Dosiahnuť „ideálnu telesnú kondíciu“ pri prvom otelení a tým, minimalizovať problémy s telením.

Vo väčšine systémov (pastva, individuálny, skupinový odchov) je ťažké na prvý pohľad odhadnúť skutočný vývin jalovíc. Na tento účel bol na Pensylvánskej univerzite vyvinutý „MONITOR“ vývinu jalovíc, pomocou ktorého môžete sami ľahko sledovať kvalitu rastu jalovíc na vašej farme, prakticky okamžite analyzovať a vyhodnocovať jednotlivé zvieratá, alebo skupiny.

Monitor bol vytvorený v tabuľkovom procesore Microsoft Excel, kde si jednoducho doplnením údajov o vašich zvieratách rozanalyzujete aktuálny stav na farme. Veľmi názorné sú najmä grafy – hmotnosti, výšky na kohútiku, alebo výšky a šírky na krížoch, na ktorých si ľahko porovnáte odporúčania s realitou.

Kliknutím na dole umiestnený obrázok sa Vám otvorí priamo Excel s inštrukciami a modelovým príkladom situácie na farme „Horný výplach“.

Najskôr si súbor stiahnite a uložte do svojho počítača a potom už môžete dopĺňať vlastné údaje o zvieratách, skupinách, dátumoch hodnotenia a ďalšie...

Dôležité pre správnu funkciu monitora je POVOLIŤ funkciu makier ! ! ! V prípade potreby kontaktujte SHA.

1
 

Ak potrebujete jednoducho a rýchlo porovnať priemerné denné prírastky a vývin u jednotlivých zvierat - jalovíc kliknite na nižšie umiestnený text:

Individuálny Monitor vývinu pre holsteinské jalovice