Späť

WHFF - tlačová správa...

Pridané: 9.4.2016 21:27:00 Počet zobrazení: 1861

09 Apríl 2016

http://www.whff.info/

WORLD HOLSTEIN FRIESIAN FEDERATION - Svetová Holsteinsko-Frízska Federácia má nového prezidenta, viceprezidenta a generálneho tajomníka.

14. Valné zhromaždenie a Rada Svetovej Holsteinsko-Frízskej federácie (WHFF) minulý týždeň v Buenos Aires (Argentína) zvolila pána Josa Buitinga z Holandska za nového Prezidenta WHFF, Ann Louise Carson z Kanady za Viceprezidentku a Suzanne Harding z Veľkej Británie bola vymenovaná za generálnu tajomníčku.

14. Valného zhromaždenia WHFF a konferencie v Buenos Aires sa zúčastnilo vyše 400 delegátov zastupujúcich 37 krajín z celého sveta. Konferencia bola organizovaná Asociacion Criadores de Holand Argentino (ACHA) a poskytla fascinujúce pohľady do vývoja a budúcnosti chovu holsteinov vo svete s osobitným dôrazom na oblasti genomiky, dopadov na životné prostredie, zlepšovanie životných podmienok zvierat, ako aj efektívnejšiu výrobu mlieka so zreteľom na zníženie produkcie uhlíka.

Príspevky odprezentované na konferencii budú už čoskoro k dispozícii na webových stránkach WHFF. http://www.whff.info/
Valné zhromaždenie bolo svedkom odchodu pána Matthew Shaffera, ktorý bol prezidentom od roku 2012, rovnako ako členov Rady pána Kelda Christensena a Liliana Chaz. Novými členmi rady WHFF sa stali Cherilyn Watson (Nový Zéland), László Bognár (Maďarsko), Peter Cole (USA) a Felipe Ruiz (Mexiko).

Valné zhromaždenie potvrdilo vymenovanie novej generálnej tajomníčky Suzanne Harding, z Veľkej Británie pre budúce 4 roky.
Pre viac informácií kontaktujte:
Suzanne Harding, worldholstein@gmail.com