Späť

Tradície slovenského vidieka...

Pridané: 20.8.2021 09:23:18 Počet zobrazení: 84

20 August 2021

V dňoch 19 – 22. 8. 2021 bola pôvodne naplánovaná XVI. Národná výstava hospodárskych zvierat v Nitre. V dôsledku nestabilnej situácie spojenej s COVID-19 sa namiesto nej v rovnakom termíne uskutoční propagačno - prezentačná výstava pod názvom „Tradície slovenského vidieka", cieľom je zachovať tradíciu vystavovania hospodárskych zvierat v obvyklom termíne na výstavisku Agrokomplex Nitra.
Výstava je rozdelená na 2 prezentačné časti, rastlinnú výrobu - priestory pri Slovenskom poľnohospodárskom múzeu (vstup cez bránu B5), a živočíšnu výrobu – vonkajšie priestory pri pavilóne Z (vstup cez bránu B3). Všetky druhy hospodárskych zvierat budú vystavované v obmedzenom-limitovanom počte vo vonkajších kotercoch. Slovenská holsteinská asociácia vystaví a odprezentuje 4 holsteinské jalovice z Poľnohospodárskeho družstva "Radošinka" Veľké Ripňany vo veku 9 mesiacov, v oboch farebných varietach ( 2 červené + 2 čierne).
Pri vstupe návštevníkov sa nebude potrebné preukazovať negatívnym testom alebo očkovacím preukazom.

1

2

3

4