Späť

Rekordný rok na N. Zélande...

Pridané: 28.11.2012 22:24:00 Počet zobrazení: 2853

28 November 2012

Holstein International http://www.holsteininternational.com/

  Na Novom Zélande, „mliečne štatistiky“ zaznamenali nové rekordné hodnoty za uplynulý rok. Po prvýkrát v histórii, produkcia mlieka na hektár prekročila magickú hranicu 1000 kg. Počet dojníc vzrástol o 2,3% na terajších 4 600 000 kusov kráv, dokonca aj počet mliečnych fariem (11 789) sa zvýšil už štvrtý rok za sebou. Priemerná veľkosť stáda tiež narástla na 393 kráv.


   Mliečny priemysel zažíva rozmach a čoraz viac sa profesionalizuje. Až 73% všetkých dojníc je zapojených v kontrole mliekovej úžitkovosti, a 74% býkov používaných v plemenitbe pochádza z inseminačných staníc.k


  Avšak, plemeno holstein nemá len prospech z tohto rozvoja. Za posledných 10 rokov sa podiel čistokrvného holsteina na celkovom počte dojníc znížil o 14% na súčasných 40%. Mimoriadne populárnymi sú teraz na Novom Zélande jeho krížence „Kiwi-Cross“, takto domáci volajú F1 generáciu (Holstein x Jersey) a dočasne využívajú výhodu heterózneho efektu z kríženia. Kiwi dnes predstavujú takmer 41% všetkých dojníc. Avšak, pokiaľ ide o výšku produkcie, sú kríženky naďalej oveľa horšie než holsteinky.


  V plemennej knihe holsteinského plemena je dnes na Novom Zélande zaregistrovaných celkom 44 324 kusov kráv. Holsteinky za predchádzajúce kontrolné obdobie vyprodukovali v priemere za 268 dní laktácie 6 241 kg mlieka pri obsahu tuku 4,1% a 3,5% obsahu bielkovín.