Späť

Producenti mlieka dostanú z EÚ...

Pridané: 8.3.2010 17:23:00 Počet zobrazení: 2705

08 Marec 2010

Zdroj: TASR

   Producenti mlieka dostanú jednorazovú podporu z prostriedkov Európskej únie (EÚ). Vyplýva to z nariadenia, ktoré v stredu 3.3.2010 prerokoval a schválil vládny kabinet.
Schválené vládne nariadenie určuje, že jednorazová podpora sa bude poskytovať na dojnicu pre rok 2010 osobám, ktoré vykonávajú poľnohospodársku činnosť na území SR. Výška jednorazovej podpory sa uverejní vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva SR do 15. mája tohto roka, pričom suma vyplatená jednotlivým žiadateľom sa zverejní do 31. augusta 2010.
Podľa nariadenia vlády žiadosť o dotáciu predloží žiadateľ Pôdohospodárskej platobnej agentúre do 30. apríla. Prílohou k žiadosti bude aj potvrdenie o počte kráv k 31. marcu 2010, vydané Centrálnou evidenciou hospodárskych zvierat pre žiadateľa, ktorý je zároveň držiteľom individuálnej kvóty mlieka. Schváleným návrhom nariadenia vlády SR sa vykonáva nariadenie Európskej komisie (EK) z 15. decembra 2009, ktorým sa ustanovuje osobitné opatrenie na podporu trhu v mliekarenskom odvetví. Vtedy Európska komisia (EK) vyčlenila pre európskych farmárov na riešenie aktuálnej situácie v sektore mlieka v tzv. finančnej obálke sumu v celkovej výške 300 miliónov eur. Pre Slovenskú republiku pripadlo, na základe kvóty, z toho 2,03 milióna eur
EK nariadením považuje za vhodné poskytnúť členským štátom finančné krytie s cieľom podporiť prvovýrobcov mlieka, ktorí sú vážne postihnutí krízou v mliekarenskom odvetví a čelia problémom likvidity.
Nariadenie vlády SR o podmienkach poskytnutia jednorazovej podpory v sektore produkcie mlieka nadobúda účinnosť od 15. marca a stráca platnosť 31. augusta 2010.