Späť

Prezentácie...

Pridané: 24.5.2011 20:14:00 Počet zobrazení: 3673

24 Máj 2011

Členská schôdza SHA

Vážení chovatelia,

tu si môžete stiahnuť prezentáciu prednášky  Doc. Ing. Juraja Candráka PhD z Katedry genetiky a plemenárskej biológie, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na tému :

„Praktický význam genomickej selekcie holsteinského plemena“

ktorá bola odprezentovaná na členskej schôdzi Slovenskej Holsteinskej Asociácie v Nitre 24. mája 2011. Zároveň si môžete stiahnuť aj prezentáciu údajov spracovanú Slovenskou Holsteinskou Asociáciou z KÚ PSSR, reprodukcie, agrárneho trhu a pozrieť dokumentačné foto z priebehu členskej schôdze. 

8

7

c

1

2

3

4

5

6

8