Späť

Pozvánka...

Pridané: 23.2.2012 21:40:00 Počet zobrazení: 3572

23 Február 2012

Komora veterinárnych lekárov SR, www.kvlsr.sk

Vážení Chovatelia,

6.3.2012 (utorok) sa v Nitre uskutoční odborný seminár na tému Patratuberkulóza HD . Túto aktuálnu tému bude prednášať špičkový odborník v tejto problematike Prof. Dr. Michael Collins, PhD. z USA (detailné informácie sú uvedené nižšie) .

 

Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Slovenská Holsteinská Asociácia


Vás srdečne pozýva na odborný seminár

Paratuberkulóza HD,

ktorý sa bude konať dňa

6. 3. 2012 v Nitre,
Agroinštitút š.p., Akademická č. 4

Program semináru:

11.00-12.00 Registrácia

12.00-12.50 Paratuberkulóza dojníc - základné informácie
(Prof. Dr. Michael Collins, PhD.) /USA/
12.50-13.40 Paratuberkulóza dojníc - nákazová situácia v krajinách strednej Európy
(Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.) /CZ/
13.40-14.30 Tlmenie paratuberkulózy v komerčných chovoch dojníc
(Prof. Dr. Michael Collins, PhD.) /USA/
14.30-15.00 Prestávka

15.00-15.50 Tlmenie paratuberkulózy v šľachtiteľských chovoch dojníc
(Prof. Dr. Michael Collins, PhD.) /USA/
15.50-16.40 Prípadové štúdie
(Prof. Dr. Michael Collins, PhD.) /USA/
16.40-17.20 Diskusia


Organizačné zabezpečenie:

Vložné je možné uhradiť len priamo na mieste pri registrácii, platba bude realizovaná cez registračnú pokladňu.

Vložné : 10 €
Všetky informácie budú tiež priebežne uverejňované aj na www.kvlsr.sk

V prípade Vašich otázok, týkajúcich sa seminára Paratuberkulóza HD, nás môžete kontaktovať buď
e-mailom: kvlsr@kvlsr.sk alebo na telefónnych číslach: sekretariát: 02-65 44 32 12, 02-65 44 32 11, 0903 895 003, 0907 320 010.
 Zároveň Vám doporučujeme, pokiaľ by to bolo možné, aby sa seminára zúčastnil aj Váš farmový veterinár.