Späť

Pozvánka...

Pridané: 29.3.2011 19:34:00 Počet zobrazení: 3749

29 Marec 2011

zdroj: SHA

Slovenská Holsteinská Asociácia

Vás srdečne pozýva na slávnostné vyhlásenie výsledkov 4. ročníka súťaže o                „NAJLEPŠÍ ŠĽACHTITEĽSKÝ CHOV HOLSTEINSKÉHO PLEMENA ZA ROK 2010“,
ktoré sa uskutoční vo štvrtok 14. apríla 2011 o 9.30 hod. v Centre výskumu živočíšnej výroby Nitra - kongresová sála hlavnej budovy.
Program:
9 - 930 hod. prezentácia
                  - Otvorenie
                  - Odovzdanie dekrétu šľachtiteľský chov
                  - Vyhlásenie výsledkov 4. ročníka súťaže „Naj šľachtiteľský chov“
                  - Odborná prednáška na tému: „PAZNECHTY ROBIA MLIEKO“, Ing. Josef Kocián
                  - 1200 hod. recepcia