Späť

Platba na veľké dobytčie jednotky...

Pridané: 24.10.2012 14:43:00 Počet zobrazení: 3524

24 Október 2012

Zdroj: AGROBIZNIS http://www.agrobiznis.sk/

Dnes - od 24.10. 2012 by mala začať plynúť na účty farmárov podpora VDJ cez Plemenárske služby SR  http://www.pssr.sk/.


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR by malo dnešným dňom uvoľniť prvých 9 mil. EUR z celkového balíka 16,3 mil. EUR vyčleneného na podporu chovu VDJ, ktorá je alokovaná cez Plemenárske služby SR. Na včerajšom Dni prvovýrobcov mlieka to oznámil štátny tajomník ministerstva Ing. Štefan Adam. Zvyšná časť podpory bude na účty farmárov prevedená v nasledujúcich dňoch.

Celková výška podpory cez PS SR by mala predstavovať 47,30 EUR/VDJ. Keďže ale bude nutné z tejto čiastky zaplatiť DPH, farmári môžu reálne kalkulovať so sumou 39,42 EUR na VDJ.

Okrem toho bude cez tento systém farmárom vyplatená i štátna pomoc vo forme platby na dojnicu a to vo výške 12,20 EUR/dojnica. Chovatelia dojníc budú mať, samozrejme, popritom nárok i na platbu na dojnicu z európskych financií (ako časť platby SAPS) a to vo výške 86,15 EUR/VDJ.