Späť

PH exteriéru holsteinských býkov máj 2019...

Pridané: 6.6.2019 23:08:00 Počet zobrazení: 645

06 Jún 2019

VÁŽENÍ CHOVATELIA a PRIAZNIVCI holsteina v SR,

na web Slovenskej Holsteinskej Asociáce sme pridali májové plemenné hodnoty (PH) exteriéru 913 holsteinských býkov (odhad PH exteriéru hol. býkov v SR + karty býkov), kliknutim na nižšie umiestnené obrázky si ich možete pozrieť a stiahnuť.


lh

byk

Zároveň si môžete pozrieť a stiahnuť najnovšie rebríčky býkov v Slovenskej republike - máj 2019 zoradené podľa: Slovenského Holsteinského Indexu - SHI, Typu, Vemena, Končatín, Mliečnej pevnosti, telesnej kondície, Somatických buniek - kliknutím na jednotlivé odkazy:

Top 100 SHI holsteinských býkov Slovensko - máj 2019

Top 100 holsteinských býkov SR podľa typu - máj 2019

Top 100 holsteinských býkov SR podľa vemena - máj 2019

Top 100 holsteinských býkov SR podľa končatín - máj 2019

Top 100 holsteinských býkov SR podľa mliečnej pevnosti - máj 2019

Top 100 holsteinských býkov SR podľa telesnej kondície - máj 2019

Top 100 holsteinských býkov SR podľa somatických buniek - máj 2019