Späť

Nové plemenné hodnoty exteriéru...

Pridané: 20.4.2010 16:30:00 Počet zobrazení: 2825

20 Apríl 2010

Katedra genetiky a plemenárskej biológie, SPU NITRA
 

Vážení chovatelia, priaznivci holsteinského dobytka!

Slovenská Holsteinská Asociácia 20.apríla pre Vás zverejnila nový odhad plemenných hodnôt typu populácie holsteinského plemena v SR, ktoré boli vypočítané na Katedre genetiky a plemenárskej biológie vedenej doc. Ing. Jurajom Candrákom, PhD., SPU v Nitre.

Interpretácia domácich plemenných hodnôt býkov...
Hlavnou výhodou domácich plemenných hodnôt (ak bola dosiahnutá istá požadovaná spoľahlivosť odhadu) je ich jednoznačná priama interpretácia. Publikovaným zahraničným plemenným hodnotám často chýba práve tento aspekt využitia. Iba v prípade použitia konverzie zahraničných plemenných hodnôt na domáce podmienky je možné eliminovať túto nevýhodu. Spravidla sa uspokojujeme iba s tým, že daný plemenník je zlepšovateľ, alebo zhoršovateľ konkrétnej exteriérovej vlastnosti. Priame využitie zahraničnej číselnej hodnoty je veľmi diskutabilné.
Domáce plemenné hodnoty v konkrétnom číselnom vyjadrení umožňujú priamo predpovedať genetické zlepšenie v nasledujúcej generácií potomkov. Býk, ktorého domáca plemenná hodnota pre celkový typ je +2 prenáša na svoje potomstvo polovicu z tejto hodnoty (+1). Druhú polovicu prenáša matka. V prípade, že plemenná hodnota matky je tiež +2 platí: (2 + 2) / 2 = +2 pre potomka, alebo +1 od otca + 1 od matky = +2.
Plemenné hodnoty pre detailné znaky (rozpätie lineárneho popisu 1 - 9 bodov) sa pohybujú v našich podmienkach od -2 body do +2 body. Plemenné hodnoty pre súhrnné znaky: stavba, mliečna pevnosť, končatiny, vemeno a plemenná hodnota pre celkový typ (rozpätie lineárneho popisu 50 -100 bodov) sú v rozpätí približne od –4 do +4 body.

Kliknutím na obrázok si môžete stiahnuť kompletné informácie o plemenných hodnotách - apríl 2010.

Príjemné čítanie...

Ing. Ivan Hrica, výkonný riaditeľ SHA