Späť

Nové MiniInfo...

Pridané: 26.3.2011 20:18:00 Počet zobrazení: 2923

26 Marec 2011

Zdroj: SHA

Vážení chovatelia,

o tom, že genomika sa stáva silnou zbraňou v rukách šľachtiteľov sa nedá vôbec pochybovať.
V oblasti šľachtenia HD je dnes najfrekventovanejším pojmom genomická selekcia.
I keď je svojim spôsobom novinkou, väčšina odborníkov sa zhoduje, že je zásadnou
a prelomovou.
Zásadnou a prelomovou preto, že na základe genomických testov dochádza k spresneniu
samotného genetického hodnotenia zvieraťa.
Čo znamená pojem genomická selekcia pre chovateľskú prax, čo sa dá od nej očakávať,
ako využívať zvieratá s genomickou PH, koľko bude stáť genomicky preverený býk a množstvo
ďalších otázok si oprávnene kladú chovatelia, ktorí budujú svoje stáda mnoho rokov
v dobrej viere v návratnosť investícií do nich vložených.
Už aj preto, že sa objavili prvé problémy medzi chovateľom a šľachtiteľom. Na Novom
Zélande boli chovatelia odškodnení šľachtiteľom, pretože avizované genomické hodnoty
predávaných býkov sa nepotvrdili.

V USA v apríli 2010 zaradili genomické hodnoty do výpočtov indexov, čo spôsobilo obrovské
presuny v rebríčkoch. V septembrovom hodnotení sa PH niektorých býkov výrazne
menili oproti predchádzajúcim výpočtom, čo zasialo určitú nedôveru pri obchodovaní s plemenným materiálom. V USA zareagovali tak, že bol vypracovaný harmonogram prác s cieľom zvýšiť presnosť genetického vyhodnocovania a genetických odhadov za účasti renomovaných a uznávaných inštitúcií.
Dnes ešte nevieme presne odhadnúť všetky dopady, spojené s týmto novým nástrojom
šľachtenia. A tak iste nič nepokazíme, ak budeme postupovať múdro a obozretne a genomiku budeme využívať po zvážení všetkých pozitív, ale aj možných negatív.
Jedno je isté, že pokiaľ sa chovatelia presvedčia o spoľahlivosti plamenných hodnôt, radi
ich budú využívať. Samozrejme tu treba mať stále na zreteli, že celková spoľahlivosť odhadu
PH, získaná súčtom rodokmeňovej hodnoty a genomickej PH stále nedosahuje spoľahlivosť
dosiahnutú klasickým preverením plemenníkov kontrolou dedičnosti podľa potomstva.
Na druhej strane by bol hriech nevyužiť nové možnosti, ktoré sa pred nami odkrývajú.
Jednoducho chovatelia, ktorí budú dopĺňať tradičnú selekciu skupinou vynikajúcich genomicky testovaných býkov, by mali dosiahnuť najväčší genetický progres vo svojich stádach.
Sme veľmi radi, že Vám v tomto vydaní MINIINFA môžeme ponúknuť nanajvýš aktuálny príspevok práve k problematike genomického hodnotenia. Vďaka Doc. Candrákovi z Katedry Plemenárskej biológie SPU Nitra a Ing. Rybovi z Plemenárskych služieb SR, ktorí sa pred pár dňami zúčastnili workshopu organizácie Interbull, ktorý sa konal v Guelphe v Kanade, sa môžeme bližšie oboznámiť s touto problematikou. Je to skutočne zaujímavé a poučné čítanie.
Pre závažnosť tejto problematiky sa ňou budeme zaoberať aj v nasledujúcich číslach INFA.

Ing. Ivan Hrica
výkonný riaditeľ SHA