Späť

Minister odovzdal ocenenia...

Pridané: 1.4.2010 21:00:00 Počet zobrazení: 3748

01 Apríl 2010

Najlepší holsteinský šľachtiteľský chov v SR - výsledky

Minister pôdohospodárstva SR Ing. Vladimír Chovan odovzdal ocenenia...


   Dňa 30. marca 2010 sa v Centre výskumu živočíšnej výroby Nitra uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 3. ročníka súťaže o „NAJLEPŠÍ ŠĽACHTITEĽSKÝ CHOV HOLSTEINSKÉHO PLEMENA“.


   Cieľom súťaže bolo oceniť a spropagovať šľachtiteľskú prácu najlepších chovateľov holsteinského plemena v Slovenskej republike. Chovy, ktoré sa zapojili do súťaže boli zoradené podľa výsledného Indexu vytvoreného Centrom výskumu živočíšnej výroby v NITRE.
Generálnym sponzorom všetkých ročníkov súťaže bola spoločnosť Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o., mediálnymi partnermi Slovenský chov a Agromagazín.

V tabuľke sú uvedení 10 najlepší chovatelia za kontrolné obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009. Absolútnym víťazom 3. ročníka súťaže sa stalo Poľnohospodárske družstvo Podlužany s výsledným indexom 337,40, pri produkcii 379 kg bielkovín a medziobdobím 410 dní.


 

  Slávnostnú atmosféru tohto podujatia umocnilIng. Vladimír Chovan(vpravo) odovzdáva ocenenie Ing. Stanislav Lányimu - predseda PD Podlužany Minister pôdohospodárstva SR Ing. Vladimír Chovan, ktorý vo svojom príhovore poďakoval všetkým prvovýrobcom mlieka v SR a ocenil výborné výsledky šľachtiteľskej práce našich najlepších chovateľov. Zároveň uviedol najnovšie informácie týkajúce sa vývoja agrosektora v EÚ s možným dopadom a prepojením na Slovensko. Na obrázku vpravo minister odovzdáva 1. miesto PD Podlužany - predsedovi Ing. Stanislavovi Lányimu.


Spoločnosť Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o. zároveň pripravila pre zúčastnených chovateľov prednášku Dr. Gerharda Reszlera na tému „Faktory úspešnej výživy pre zvýšenie celoživotnej úžitkovosti“, ktorú si kliknutím možete „stiahnuť“ tu.                            


Slovenská holsteinská Asociácia aj touto cestou ešte raz ďakuje holsteinským chovateľom, spoločnosti Sano, Dr. Gerhardovi Reszlerovi, Ing. Vladimírovi Chovanovi ako aj všetkým účastníkom 3. ročníka súťaže o „NAJLEPŠÍ ŠĽACHTITEĽSKÝ CHOV HOLSTEINSKÉHO PLEMENA“.