Späť

Jatočný hovädzí dobytok v SR a ceny v EÚ...

Pridané: 25.1.2010 21:18:00 Počet zobrazení: 7945

25 Január 2010

Správa z ATIS - Agrárne Trhové Informácie Slovenska

Podľa respondentov ATIS sa počas 2. týždňa 2010 v porovnaní s 1. týždňom nakúpilo viac jatočného hovädzieho dobytka. Pri jatočných kravách bol nárast o 14,1 %, pri býkoch starších ako 2 roky o 20,0 % a pri jatočných jaloviciach o 24,4 %. Nákup najviac vzrástol pri mladých jatočných býkoch o 79,2 %.
Priemerná cena mladých jatočných býkov sa v jednotlivých triedach vyvíjala rozdielne. Stúpla v triede R (+0,8 %). Naopak, klesla v triedach O (-3,2 %) a P (-21,7 %). Priemerná nákupná cena mladých jatočných býkov spolu oslabila o 2,9 % na 2,66 €/kg j. hm. (1,46 €/kg ţ. hm.).
Pri jatočných kravách sa v 2. týždni nákupná cena znížila v triede R (-0,5 %) a P (-0,4 %). Naopak, posilnila v triede O (+1,9 %). Priemerná nákupná cena jatočných kráv spolu oslabila o 0,1 % na 1,67 €/kg j. hm. (0,86 €/kg ţ. hm.).
Priemerná nákupná cena jatočných jalovíc spolu sa zvýšila až o 6,6 % na úroveň 2,01 €/kg j. hm. (1,04 €/kg ţ. hm.). Nákupná cena stúpla vo všetkých triedach: P (+14,3 %), O (+4,9 percenta) a R (+2,2 %).
Nákupné ceny jatočného dobytka medziročne posilnili pri jatočných býkoch o 0,6 % a jatočných jaloviciach o 2,5 %. Naopak, oslabili pri jatočných kravách (-1,6 %).
Predpoklad je, že v najbližšom období sa nákupná cena jatočného dobytka stabilizuje, prípadne sa mierne zvýši. Nákupné ceny jatočných zvierat v jednotlivých štátoch EÚ od 3. do 17.1.2010 si môžete stiahnuť vo formáte pdf: 
Prehľad nákupných cien jatočných zvierat v EÚ 2.týždeň 2010