Späť

Genetická mutácia CDH potvrdená...

Pridané: 3.1.2016 16:27:00 Počet zobrazení: 2185

03 Január 2016


Nemeckí vedci objavili dedičnú chybu CDH (Cholesterol Deficit Haplotype),

ktorá spôsobuje smrteľné hnačky u teliat. Táto chyba (ďalej len CDH) bola spätne nájdená-dohľadaná u kanadského býka Moughlin Storm, ktorý sa narodil v roku 1991.

Teľatá s touto chybou hynú v období od 3 týždňov veku až do 6 mesiacov od narodenia. Génová mutácia postihuje len homozygotné teľatá, teda CDH sa prejaví iba v prípade, že teľa zdedí túto chybu od oboch rodičov. 

Teľatám chýba dôležitý prvok pre „vychytávanie“ lipidov v tenkom čreve a v pečeni. Tieto zistenia vysvetľujú, prečo mladé teľatá umierajú v dôsledku nástupu hnačky. Pre tento genetický defekt bol už vyvinutý spoľahlivý priamy genetický test, ktorý dokáže identifikovať nositeľov CDH. m

V nemeckej holsteinskej populácii je cca 8% nositeľov CDH, v Holandsku a Belgicku je toto číslo podstatne nižšie - cca 4%. U čiernej holsteinskej populácie je percento CDH pozitívnych zvierat nižšie - cca 3%, zatiaľ čo u redholsteinskej populácie je to približne až 8%.

V pripárovacom - mating programe používanom Slovenskou holsteinskou asociáciou sú nahrané u zahraničných býkov informácie o všetkých známych nositeľoch CDH, a tým je mating pripravený vylúčiť možné problematické kombinácie.
 

Zoznam pozitívnych býkov, ktoré zverejnil nemecký VIT na svojich web stánkach :

CDH býci zoznam