Späť

Cena mlieka v SR a jatočných zvierat v EÚ...

Pridané: 8.10.2010 17:50:00 Počet zobrazení: 3757

08 Október 2010

ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska http://www.apa.sk

Cena mlieka sa v auguste upevnila len mierne...
V auguste 2010 nakúpili spracovatelia od prvovýrobcov 67 391 t surového mlieka, čo bolo o 1,2 % menej ako v júli tohto roka. Medziročne bol nákup nižší o 4,4 %. Priemerná nákupná cena sa upevnila na 26,96 €/100 kg (1,4 %).
Nákupná cena mlieka Q. triedy stúpla o 0,4 % na 27,19 €/100 kg. Priemerná nákupná cena mlieka 1. triedy vzrástla o 1,9 % na 27,41 €/100 kg. Najvýraznejšie sa posilnila cena neštandardného mlieka (3,1 %) na 20,74 €/100 kg. Mlieka Q. triedy nakúpili spracovatelia 23 592 t, čo bolo o 17,5 % menej ako v júli 2010, na celkovom nákupe sa Q. mlieko podieľalo 41,9 %. Mlieka 1. triedy bolo 39 995 t (52,3 %) a neštandardné mlieko (3 805 t) tvorilo 5,8 % z augustového nákupu.

 

Pokles nákupu jatočných býkov a kráv v SR
Jatočný hovädzí dobytok
Respondenti PPA - ATIS nakúpili v 38. týţdni v porovnaní s 36. týždňom 2010 menej jatočných býkov spolu (-19,6 %), klesol aj nákup jatočných kráv (-7,3 %). Naopak, výrazne stúpol nákup jatočných jalovíc (+54,6 %).
Nákupná cena mladých jatočných býkov posilnila oproti 36. týţdňu v triedach: O (+0,8 %) a P (+0,5 %). Priemerná nákupná cena mladých jatočných býkov spolu však oslabila o 0,2 % na 2,69 €/kg j. hm. (1,48 €/kg ţ. hm.). Pokles ceny bol spôsobený nišším nákupom jatočných býkov v triede U a R, ako aj oslabením ceny v triede R. Zvýšila sa však nákupná cena býkov starších ako dva roky (+2,4 %).
Pri jatočných kravách v 38. týţdni nákupná cena stúpla v triedach: P (+2,0 %) a O (+1,9 %). Naopak, klesla v triede R (-3,7 %), ale táto trieda mala len 6,1-percentné zastúpenie z celkového nákupu jatočných kráv. Priemerná nákupná cena jatočných kráv spolu v porovnaní s 36. týţdňom vzrástla o 2,6 percenta na 1,67 €/kg j. hm. (0,86 €/kg ţ. hm.).
Nákupná cena jatočných jalovíc spolu posilnila oproti 36. týždňu o 2,2 % na úroveň 1,97 €/kg j. hm. (1,01 €/kg ţ. hm.). Priemerná nákupná cena jatočného dobytka medziročne najviac posilnila pri jatočných jaloviciach (+2,0 %). Mierne sa zvýšila aj nákupná cena mladých jatočných býkov (+0,1 %). Naopak, klesla priemerná nákupná cena jatočných býkov starších ako 2 roky (-1,6 %) a jatočných kráv (-3,1 %). Predpokladáme, ţe v najbliššom období sa nákupná cena jatočného dobytka stabilizuje.

Prehľad nákupných cien jatočných zvierat v EÚ EUR 27.9.2010