Späť

„100-tisícovka“ z Vlčkoviec...

Pridané: 12.7.2011 21:35:00 Počet zobrazení: 4401

12 Júl 2011

Zdroj: Plemenná kniha SHA

Ďalšia 100-tisícová holsteinka

pochádza z poľnohospodárskeho podniku FARMA MAJCICHOV, a.s. chov Vlčkovce.
Farma vo Vlčkovciach patrí k najznámejším (viackrát boli publikované o nej informácie v časopise Slovenský chov), najprogresívnejším a zároveň i k najväčším v Slovenskej republike.

Jednoznačne to potvrdzujú skvelé výsledky z kontroly mliekovej úžitkovosti. V plemennej knihe Slovenskej Holsteinskej Asociácie sa k 30. júnu tohto roku evidovalo v registri chovov na farme Vlčkovce 2838 holsteinských kráv s priemernou úžitkovosťou 9983 kg mlieka, pri produkcii bielkovín 3,23 % a tukovosti 3,79 %. Celkovo sa na podniku chová až 3285 kráv a viac ako 6670 kusov hovädzieho dobytka. Zaujímavých a inšpirujúcich informácií o tejto farme je mnoho, pokúsime sa Vám ich priniesť neskôr, pravdepodobne v novembrovom vydaní magazínu MiniInfo.

ku

100

Teraz sa zameriame predovšetkým na informácie o „100 000 krave“.
Prvou plemennicou, ktorá na farme Vlčkovce prekročila hranicu 100-tisíc kg mlieka je dojnica ušné číslo SK000064696832. Stalo sa tak na prebiehajúcej 11. laktácii. Narodila sa 7. marca 1997, dnes má už 14 rokov. Doposiaľ priviedla na svet 7 jalovičiek, 4 býčkov a vyprodukovala 100 272 kg mlieka pri priemernej tukovosti 3,92% a 3,18% bielkovín. Jej otcom je známy kanadský býk MEADOW BRIDGE ABBOT-ET.

m

Je potešiteľné, že produkuje mlieko naďalej a je opäť teľná z januára tohto roka po kanadskom býkovi GREENLANE SPACESHIP-ET.

Dnes by určite nevyhrala „súťaž krásy“, jej výnimočnosť je daná odolnosťou a najmä schopnosťou zabrezávať a produkovať aj v pokročilom veku bez väčších problémov. Viac podrobností získate kliknutím na obrázok karta kravy SHA.


Slovenská Holsteinská Asociácia aj touto cestou srdečne blahoželá celému kolektívu FARMY MAJCICHOV, a.s. vedenej riaditeľom ŽV Ing. Jozefom Tarabom.