Vedenie SHA

Predstavenstvo:
Ing. Vladimír Chovan, predseda predstavenstva
Ing. Marian Nagy, podpredseda predstavenstva
Mgr. Martin Záhumenský
Ing. Zdenko Karlík
Doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.
Ing. Miloslav Šebek
Ing. Ivan Hrica

Kontrolná komisia:

Ing. Štefan Korec, predseda kontrolnej komisie
Ing. Viera Glasnáková
Pavol Bíró

Výkonní pracovníci:

Ing. Ivan Hrica, výkonný riaditeľ
Ing. Igor Lichanec, plemenná kniha, mating program 
Ing. Csaba Dénes, lineárne hodnotenie, mating program
 

Rada Plemennej knihy holsteinského dobytka:

Ing. Vladimír Rychtarech
Ing. Peter Ivanič
Ing. Ján Huba, CSc.
Ing. Csaba Dénes 
Ing. Igor Lichanec