Plemenná kniha a plemenný register

 

Kravy registrované v PK a PR v roku 2017:

49 470 ks

Jalovice registrované v PK a PR v roku 2017: 29 684 ks

Býci registrovaní v PK v roku 2017:

44 ks

Priemerná úžitkovosť 67 370 kráv holsteinského plemena v KÚ 2017

Kg Mlieka  % Tuku  Kg Tuku  % Prot.  Kg Prot. M.O. dni Vek 1Lak. 
9 071 3,77 342 3,26 296 413 25/21

 Priemerná úžitkovosť 49 470 kráv holsteinského plemena v PK 2017

Kg Mlieka  % Tuku  Kg Tuku  % Prot.  Kg Prot. M.O. dni Vek 1Lak. 
9 350 3,75 351 3,25 304 412 25/02

 Priemerná úžitkovosť 10 566 červených kráv hol. plemena v PK 2017

Kg Mlieka  % Tuku  Kg Tuku  % Prot.  Kg Prot. M.O. dni Vek 1Lak. 
8 327 3,87 323 3,34 278 408 26/18

 Stiahnite si:

Prihláška chovu do plemennej knihy holsteinského dobytka

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2018

POP - potvrdenia o pôvode býkov vydané v roku 2018

Štátne registre býkov - VŠETKY plemená v MS Excel

 

Vyhľadanie zvieraťa v PLISe

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2017

POP - potvrdenia o pôvode vydané na býkov do inseminácie v roku 2017

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2016

POP - potvrdenia o pôvode vydané na býkov do inseminácie v roku 2016

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2015

POP - potvrdenia o pôvode vydané na býkov do inseminácie v roku 2015

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2014

POP - potvrdenia o pôvode vydané na býkov do inseminácie v roku 2014

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2013

POP - potvrdenia o pôvode vydané na býkov do inseminácie v roku 2013

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2012

POP - potvrdenia o pôvode vydané na býkov do inseminácie v roku 2012

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2011

POP - potvrdenia o pôvode vydané na býkov do inseminácie v roku 2011 

POP - potvrdenia o pôvode vydané na býkov do inseminácie 2007 - 2010

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2010

Býci - inseminácia  POP -  vydané v roku 2010

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2009

Býci - inseminácia POP - vydané v roku 2009

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2008

Býci - inseminácia POP - vydané v roku 2008

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2007

Býci - inseminácia POP - vydané v roku 2007

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2006

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2005

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2004

Šľachtiteľský program holsteinského plemena

stiahnite si tu: Adobe Reader - pdf