Plemenná kniha a plemenný register

 

Kravy registrované v PK a PR v roku 2018:

49 395 ks

Býci registrovaní v PK v roku 2018:

75 ks

Priemerná úžitkovosť 68 440 kráv holsteinského plemena v KÚ 2018

Kg Mlieka  % Tuku  Kg Tuku  % Prot.  Kg Prot. M.O. dni Vek 1Lak. 
9 351 3,81 357 3,28 307 408 25/16

 Priemerná úžitkovosť 49 395 kráv holsteinského plemena v PK 2018

Kg Mlieka  % Tuku  Kg Tuku  % Prot.  Kg Prot. M.O. dni Vek 1Lak. 
9 642 3,81 367 3,27 315 406 24/25

 Priemerná úžitkovosť 9 395 červených kráv hol. plemena v PK 2018

Kg Mlieka  % Tuku  Kg Tuku  % Prot.  Kg Prot. M.O. dni Vek 1Lak. 
8 605 3,86 332 3,34 288 408 26/1

 Stiahnite si:

Prihláška chovu do plemennej knihy holsteinského dobytka

Býci - Zoznam vydaných ZO - zootechnických osvedčení v roku 2019

ZO - zootechnické osvedčenia vydané v roku 2019

Štátne registre býkov - VŠETKY plemená v MS Excel

Vyhľadanie zvieraťa v PLISe

Býci - Zoznam vydaných POP + ZO v roku 2018

ZO - zootechnické osvedčenia býkov vydané od 1. novembra v roku 2018

POP - potvrdenia o pôvode býkov vydané do 31. októbra v roku 2018

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2017

POP - potvrdenia o pôvode vydané na býkov do inseminácie v roku 2017

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2016

POP - potvrdenia o pôvode vydané na býkov do inseminácie v roku 2016

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2015

POP - potvrdenia o pôvode vydané na býkov do inseminácie v roku 2015

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2014

POP - potvrdenia o pôvode vydané na býkov do inseminácie v roku 2014

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2013

POP - potvrdenia o pôvode vydané na býkov do inseminácie v roku 2013

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2012

POP - potvrdenia o pôvode vydané na býkov do inseminácie v roku 2012

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2011

POP - potvrdenia o pôvode vydané na býkov do inseminácie v roku 2011 

POP - potvrdenia o pôvode vydané na býkov do inseminácie 2007 - 2010

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2010

Býci - inseminácia  POP -  vydané v roku 2010

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2009

Býci - inseminácia POP - vydané v roku 2009

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2008

Býci - inseminácia POP - vydané v roku 2008

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2007

Býci - inseminácia POP - vydané v roku 2007

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2006

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2005

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2004

Šľachtiteľský program holsteinského plemena

stiahnite si tu: Adobe Reader - pdf