Plemenná kniha a plemenný register

 

Kravy registrované v PK a PR v roku 2016:

50 314 ks

Jalovice registrované v PK a PR v roku 2016: 32 074 ks

Býci registrovaní v PK v roku 2016:

56 ks

Priemerná úžitkovosť 68 413 kráv holsteinského plemena v KÚ 2016

Kg Mlieka  % Tuku  Kg Tuku  % Prot.  Kg Prot. 
8 827 3,82 337 3,27 289

 Priemerná úžitkovosť 50 314 kráv holsteinského plemena v PK 2016

Kg Mlieka  % Tuku  Kg Tuku  % Prot.  Kg Prot. 
9 183 3,81 350 3,25 299

 Priemerná úžitkovosť 11 507 červených kráv hol. plemena v PK 2016

Kg Mlieka  % Tuku  Kg Tuku  % Prot.  Kg Prot. 
8 137 3,93 320 3,36 274

 Stiahnite si:

Prihláška chovu do plemennej knihy holsteinského dobytka

Štátne registre býkov narodených po roku 1980 - 2016 - VŠETKY plemená v MS Excel

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2017

POP - potvrdenia o pôvode vydané na býkov do inseminácie v roku 2017

Vyhľadanie zvieraťa v PLISe

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2016

POP - potvrdenia o pôvode vydané na býkov do inseminácie v roku 2016

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2015

POP - potvrdenia o pôvode vydané na býkov do inseminácie v roku 2015

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2014

POP - potvrdenia o pôvode vydané na býkov do inseminácie v roku 2014

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2013

POP - potvrdenia o pôvode vydané na býkov do inseminácie v roku 2013

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2012

POP - potvrdenia o pôvode vydané na býkov do inseminácie v roku 2012

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2011

POP - potvrdenia o pôvode vydané na býkov do inseminácie v roku 2011 

POP - potvrdenia o pôvode vydané na býkov do inseminácie 2007 - 2010

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2010

Býci - inseminácia  POP -  vydané v roku 2010

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2009

Býci - inseminácia POP - vydané v roku 2009

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2008

Býci - inseminácia POP - vydané v roku 2008

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2007

Býci - inseminácia POP - vydané v roku 2007

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2006

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2005

Býci - Zoznam vydaných potvrdení o pôvode v roku 2004

Šľachtiteľský program holsteinského plemena

stiahnite si tu: Adobe Reader - pdf