linky

 

Plemenárske  služby SR

Breeding services SK

European Holstein and Red Holstein Confederation

Európska Holsteinská Konfederácia


 

WORLD HOLSTEIN FRIESIAN FEDERATION - WHFF

Svetová Holsteinsko-Frízska federácia


 

Holsteinská Asociácia ČR

Czech Holstein Association


 

Holsteinská Asociácia Canada


 

Holsteinská Asociácia USA


 

 Slovenská poľ. a potravinárska komora

Slovak Chamber of Agriculture and Food


 

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Slovak Ministry of Agriculture SK


 

 

SPU Nitra - Katedra genetiky a plemenárskej biológie

 

Slovak University of Agriculture (SUA) in Nitra


 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka

Slovak association of dairy farmers


 

 Slovenské biologické služby

SLOVAK BREEDING SERVICES, Inc


 

Insemas

Private artifcial insemination center SK


 

Canadian Dairy Network
 

 

 Pôdohospodárska platobná agentúra

Agricultural Paying Agency SK

Odborné poradenstvo Haas Nutrition