Lineárne hodnotenie

 

Lineárne popisné znaky

Ideálna holsteinská krava

Základná schéma lineárneho hodnotenia SR

 

Top 50 holsteinských fariem podľa Celkového hodnotenia SR 2018

Top 50 holsteinských fariem podľa Vemena SR 2018

Top 50 holsteinských fariem podľa Končatín SR 2018

Top 50 holsteinských fariem podľa Mliečnej pevnosti SR 2018

Top 50 holsteinských fariem podľa Stavby tela SR 2018

Odhad PH Typu - Slovensko november 2018

Karty PH exteriéru 882 holsteinských býkov november 2018

  

 

Odhad PH Typu - Slovensko apríl 2018

Karty PH exteriéru 866 holsteinských býkov apríl 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf - LH kravy v roku 2017

Odhad PH Typu - Slovensko november 2017

Karty PH exteriéru holsteinských býkov november 2017

Top 50 holsteinských fariem podľa Celkového hodnotenia SR 2017

Top 50 holsteinských fariem podľa Vemena SR 2017

Top 50 holsteinských fariem podľa Končatín SR 2017

Top 50 holsteinských fariem podľa Mliečnej pevnosti SR 2017

Top 50 holsteinských fariem podľa Stavby tela SR 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karty PH holsteinských býkov - apríl 2017

Odhad PH Typu - Slovensko apríl 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karty PH holsteinských býkov - november 2016

Odhad PH Typu - Slovensko november 2016

Top 50 holsteinských fariem podľa Celkového hodnotenia SR 2016

Top 50 holsteinských fariem podľa Vemena SR 2016

Top 50 holsteinských fariem podľa Končatín SR 2016

Top 50 holsteinských fariem podľa Mliečnej pevnosti SR 2016

Top 50 holsteinských fariem podľa Stavby tela SR 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karty PH holsteinských býkov - apríl 2016

Odhad PH Typu - Slovensko apríl 2016

Odhad PH Typu - Slovensko november 2015

Karty PH holsteinských býkov - november 2015

Top 50 holsteinských fariem podľa Celkového hodnotenia SR 2015

Top 50 holsteinských fariem podľa Vemena SR 2015

Top 50 holsteinských fariem podľa Končatín SR 2015

Top 50 holsteinských fariem podľa Mliečnej pevnosti SR 2015

Top 50 holsteinských fariem podľa Stavby tela SR 2015

 

Odhad PH Typu - Slovensko apríl 2015

Karty PH holsteinských býkov - apríl 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhad PH Typu - Slovensko november 2014

Karty PH holsteinských býkov - november 2014

Top 50 holsteinských fariem podľa Celkového hodnotenia SR 2014

Top 50 holsteinských fariem podľa Vemena SR 2014

Top 50 holsteinských fariem podľa Končatín SR 2014

Top 50 holsteinských fariem podľa Mliečnej pevnosti SR 2014

Top 50 holsteinských fariem podľa Stavby tela SR 2014

 

Odhad PH Typu - Slovensko apríl 2014

Karty PH holsteinských býkov - apríl 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemerná holsteinská krava za rok 2013

Top 50 holsteinských fariem podľa Stavby tela SR 2013

Top 50 holsteinských fariem podľa Mliečnej pevnosti SR 2013

Top 50 holsteinských fariem podľa Končatín SR 2013

Top 50 holsteinských fariem podľa Vemena SR 2013

Top 50 holsteinských fariem podľa Celkového hodnotenia SR 2013

Individuálny Monitor vývinu holsteinských jalovíc

Monitor vývinu holsteinských jalovíc - skupiny

Odhad PH Typu - Slovensko november 2013

Karty PH holsteinských býkov - PH november 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhad PH Typu - Slovensko apríl 2013

Karty PH holsteinských býkov - PH apríl 2013