Miniinfo

MiniInfo 04/2018 (1,00MB)

MiniInfo 11/2017 (2,10MB)

MiniInfo 04/2017 (2,00MB) 

MiniInfo 11/2016 (2,70MB)

MiniInfo 04/2016 (2,50MB) 

MiniInfo 11/2015 (2,00MB)

MiniInfo 04/2015 (1,81MB)

MiniInfo 11/2014 (2,60MB)

MiniInfo 04/2014 (1,70MB)

MiniInfo 11/2013 (1,84MB)

MiniInfo 04/2013 (1,82MB)

MiniInfo 11/2012 (1,81MB)

MiniInfo 08/2012 (1,69MB)

MiniInfo 04/2012 (1,69MB)

MiniInfo 11/2011 (3,01MB)

MiniInfo 04/2011 (1,11MB)

MiniInfo 11/2010 (2,48 MB)

MiniInfo 04/2010 (2,22 MB)

MiniInfo 11/2009 (4,33 MB)

MiniInfo 04/2009 (2,50 MB)

MiniInfo 11/2008 (4,58 MB)

MiniInfo 04/2008 (1,73 MB)

MiniInfo 11/2007 (4,1 MB)

MiniInfo 04/2007 (3,2 MB)

MiniInfo 11/2006 (3 MB)

Part of SHA activities is edition of magazine MiniInfo and MaxiInfo. We have prepared elektronic form for you in pdf.
(in SLOVAK LANGUAGE)

Časopis si môžete stiahnuť a prečítať si ho pomocou Adobe Reader

Adobe Reader si môžete stiahnuť tu: Adobe Reader