Burza chovateľov - Breeders Exchange

 

Podať inzerát - Placing an advertisement  


Inzercia je bezplatná - advertisement is free of charge

Po 90 dňoch od uverejnenia sa inzercia vymazáva.

The advertisement will run for 90 days. At the end of this time it will be automatically removed.

 

Kúpa:

FARMARIA s.r.o., nákup holsteinských jalovíc a teľných jalovíc.V prípade potreby kontaktujte: Denis Bachar telefón: 0948186588
e-mail: denis.bachar@gmail.com
 

Nákup a Predaj:

plemenného materiálu, prípadne export a import holsteinských zvierat do a zo zahraničia.

V prípade potreby kontaktujte: Ing. Attila Cirjak telefón: 0903518020 

e-mail: acirjak@isokman.sk

Nákup a Predaj:

plemenného materiálu, prípadne export a import holsteinských zvierat do a zo zahraničia SEVITA, s.r.o. Štefánikova 726/4, 905 01 Senica.

V prípade potreby kontaktujte: Ing. Zoltán Kardhordó telefón: 0905489484 

e-mail: zoltan.kardhordo@sevita.sk