Výsledky súťaže...

14.04.2013, 21:55, Slovenská Holsteinská Asociácia


VÁŽENÍ CHOVATELIA A PRIAZNIVCI HOLSTEINA,

Dňa 11. apríla sa v Centre výskumu živočíšnej výroby Nitra uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 6. ročníka súťaže o „NAJLEPŠÍ ŠĽACHTITEĽSKÝ CHOV HOLSTEINSKÉHO PLEMENA SR“.

Vyhláseniu výsledkov predchádzalo odovzdanie diplomov a zaradenie 4. ďalších kráv do Galérie dojníc 100 000 kg vyprodukovaného mlieka počas celoživotnej úžitkovosti chovateľom z AGORCONTRACT, a.s. Mikuláš ( 3 dojnice) a z Medzičilizie, a.s. Ňárad (1 dojnica).

Na obrázku zľava: Ing. V. Chovan - Predseda predstavenstva SHA, Ing. Z. Soós - Medzičilizie a.s., Ing. A. Hrdá - riaditeľka odboru MP a RV SR.

Na obrázku zľava: Ing. A. Hrdá - riaditeľka odboru MP a RV SR, p. V. Korpáš - AGROCONTRACT Miluláš a.s., Ing. V. Chovan - Predseda predstavenstva SHA.

Kliknutím na nižšie umiestnené obrázky si zväčšíte údaje o dojniciach z Galérie 100 000 kg mlieka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky 6. ročníka súťaže o „NAJLEPŠÍ ŠĽACHTITEĽSKÝ CHOV HOLSTEINSKÉHO PLEMENA“.

Cieľom súťaže bolo spropagovať a oceniť prácu najlepších chovateľov holsteinského dobytka v Slovenskej republike. Chovy, ktoré sa zapojili do súťaže boli zoradené podľa „Priemernej Dennej Celoživotnej Úžitkovosti - PDCU“. Do výpočtu boli použité údaje z kontroly mliekovej úžitkovosti za obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012.

10. až 7. miesto

6. až 4. miesto

3. miesto - Agrocontract mliečna farma, a.s. Jasová

2. miesto - Poľnohospodárske družstvo Prusy

1. miesto - AGROCONTRACT, a.s. Mikuláš

Na obrázku zľava: Ing. A. Hrdá - riaditeľka odboru MP a RV SR, p. V. Korpáš - AGROCONTRACT Miluláš a.s., Ing. J. Drevenák - konateľ Sano - Moderná výživa zvierat, s.r.o., Ing. V. Chovan - Predseda predstavenstva SHA.

Na záver sa uskutočnila odborná prednáška na tému:

„Stratégia odchovu jalovíc v prvom roku života s ohľadom na intenzitu rastu v období mliečnej výživy “, ktorú skvele odprezentoval Ing. Jiří Jelínek z ČR.

Kliknutím na obrázok si môžete stiahnuť prednášku...

Ing. Jiří Jelínek pri prezentácii

V prípade ďalšieho záujmu o danú problematiku kontaktujte prosím:

Sano - Moderná výživa zvierat, s.r.o.
Dlhé Diely I. 23/a
841 04 Bratislava
Telefon: +421 2 653 16 570
Telefax: +421 2 654 21 983
E-mail: sano@sano.sk
Internet: www.sano.sk

Dobrá účasť v kongresovej sále a aj príjemná atmosféra na recepcii pomohli úspešne závršiť 6. ročník slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže. Slovenská Holsteinská Asociácia aj touto formou ešte raz ďakuje všetkým zúčastneným, chovateľom, ako aj generálnemu sponzorovi Sano - Moderná výživa zvierat, s.r.o.
 

 

 
« Späť


Diskusia: "Výsledky súťaže..."
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre