Schôdza + Genomika...

29.05.2012, 23:20, Slovenská Holsteinská Asociácia


Vážení Chovatelia a Priaznivci Holsteina v SR,


v súlade s ustanoveniami § 239 ods. 2 zákona 513/91 Zb. a ustanoveniami článku XI. Stanov SHA sa 29. mája 2012 uskutočnila v CVŽV Nitra členská schôdza. Rokovanie schôdze bolo rozdelené do deviatich častí, podľa programu na:
1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
3. Správa Predstavenstva SHA o činnosti a plnení úloh za rok 2011 a výsledku hospodárenia za rok 2011
4. Správa Kontrolnej komisie SHA k ročnej závierke za rok 2011 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2011
5. Schválenie ročnej účtovnej závierky SHA za rok 2011 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2011
6. Hlavné úlohy a plán činnosti SHA na rok 2012
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie z členskej schôdze
9. Záver

 

 

 

 

 

 

Oživením výročného stretnutia chovateľov holsteinského plemena bolo zaradenie šiestich nových kráv do Galérie dojníc, ktoré počas svojho života vyprodukovali viac ako 100 - tisíc kg mlieka. Kliknutím na obrázky (certifikáty dojníc), ktoré sú umiestnené nižšie sa Vám otvoria karty plemenníc z plemennej knihy SHA a podrobné údaje o pôvode, telení, plemenných hodnotách a reprodukcii týchto skvelých zvierat. 

 

 

 

 

 

AgroContract mliečna farma, a.s., Jasová, Ing. Erik Zácsek na obrázku vpravo preberá pamätný certifikát od predsedu predstavenstva SHA Ing. Vladimíra Chovana

 

 

 

 

 

 

  AGRICOLA spol. s r.o. Šoporňa, Ing. Milan Novák na obrázku vpravo preberá pamätný certifikát od predsedu predstavenstva SHA Ing. Vladimíra Chovana

 

AGROVIA,a.s. Hlohovec, Ing. Tomáš Jarkovský na obrázku vpravo preberá pamätný certifikát od predsedu predstavenstva SHA Ing. Vladimíra Chovana


 

 

 

 

 

 Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob, Ing. Miroslav Janák na obrázku vpravo preberá pamätný certifikát od predsedu predstavenstva SHA Ing. Vladimíra Chovana


 

 

 

 

 

 

 

Poľnohospodárske družstvo KRUPÁ v Dolnej Krupej, Ing. Tomáš Šoka na obrázku vpravo preberá pamätný certifikát od predsedu predstavenstva SHA Ing. Vladimíra Chovana


MEDZIČILIZIE, a. s. Čilizská Radvaň, Bartalos Zoltán na obrázku vpravo preberá pamätný certifikát od predsedu predstavenstva SHA Ing. Vladimíra Chovana

Na záver schôdze najnovšie poznatky a veľmi zaujímavé porovnania z oblasti genomiky odprezentoval Ing. Roman Hruda z Českej republiky.

Prednáška mala názov:
„Genomika býkov, kráv a jalovíc vrátane porovnania výsledkov na americkú a európsku referenčnú populáciu“ . Kliknutím na obrázok si môžete túto prednášku stiahnuť vo formáte pdf.


 

 
« Späť


Diskusia: "Schôdza + Genomika..."
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre