Predkladanie žiadostí o podporu na dobytčie jednotky...

05.03.2015, 08:10, Slovenská Holsteinská Asociácia

http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6328


Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila “Oznámenie o predkladaní žiadostí o podporu na dobytčie jednotky na rok 2015 v súlade s § 4 nariadenia vlády SR č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov”. Podpora na dobytčie jednotky bola v minulosti známa ako podpora na veľké dobytčie jednotky.

Podklady vrátane formulára nájdete na stránke:
http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6328


Z oznámenia vyberáme:
Ide o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky, žiadosti je potrebné predkladať v termíne od 9. marca 2015 do 31. marca 2015. PPA upozorňuje, že v dňoch 19. - 20.3.2015 nebude možné podávať žiadosti osobne na regionálnych pracoviskách. Žiadosti po lehote nebude brať PPA do úvahy. Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2014 žiadosti o platbu na veľké dobytčie jednotky (ďalej len „DJ“) predtlačené formuláre identifikačných listov, ktoré si môžu žiadatelia vyzdvihnúť na príslušnom regionálnom pracovisku PPA.
Pre žiadateľov, ktorí predložili žiadosť na dojčiace kravy a ovce a kozy v roku 2014 , sú na základe údajov z CEHZ predtlačené formuláre „Zoznam dojčiacich kráv" a „Zoznam oviec a kôz na farme", ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o platbu na dobytčiu jednotku a sú žiadateľom k dispozícii na príslušnom regionálnom pracovisku PPA.

 
« Späť


Diskusia: "Predkladanie žiadostí o podporu na dobytčie jednotky..."
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre