Nový člen...

09.09.2011, 17:37, Slovenská Holsteinská Asociácia

Zdroj: CRV Czech Republic, spol. s r.o.


CONAFE sa stalo novým členom EuroGenomics...

Dňa 5. septembra 2011 podpísala konfederácia španielskych holsteinských asociácií - CONAFE - zmluvu o partnerstve v združení EuroGenomics. V Španielsku vystupujú pod záštitou CONAFE holsteinské šľachtiteľské organizácie, vrátane štyroch plemenárskych spoločností.
Spoločne s touto konfederáciou vstúpil do partnerstva aj Národný inštitút pre poľnohospodársky výskum (Inia), ktorý tak bude mať možnosť využívať nové postupy a metódy vyvinuté v rámci združenia EuroGenomics.

So začlenením do EuroGenomics získajú noví partneri nielen prístup ku spoločnej referenčnej populácii býkov, ale aj k znalostiam o genomickej selekcii súčasných členov. To by malo viesť k spoľahlivému genetickému hodnoteniu a zároveň k možnosti pre španielských chovateľov získať nový nástroj pre selekciu a tým aj ziskovosť ich fariem.

V súčasnej dobe má združenie EuroGenomics k dispozícii referenčnú populáciu s viac ako 20 000 preverenými býkmi. Počas mesiaca sa vďaka novým partnerom tento počet zvýši na viac ako 22 000 býkov. S týmto novým partnerom dokazuje združenie EuroGenomics, že sa spolupráca na poli genomiky čoraz viac blíži celoeurópskej úrovni.
 

 
« Späť


Diskusia: "Nový člen..."
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre